Sidens egenskaber

For hver side kan du angive følgende egenskaber:

  • Sidens navn/titel
  • Kort alternativ til sidens navn til brug i menuen.
  • Beskrivelse (bruges også som meta beskrivelse)
  • Meta nøgleord
  • Mulighed for at vælge om sidens navn, beskrivelse og breadcrumb menu skal vises.
  • Grupperingsdata (giver mulighed for at lave lister over sider i en gruppe på tværs af sitets øvrige struktur)
  • Hvis der er mere end én template (tema), kan du vælge hvilken du vil bruge.
  • Du kan angive op til to sidespecifikke billeder som kan integreres i templaten.
  • Du kan angive op til to sidespecifikke template tekster som kan integreres i templaten til f.eks. at indsætte dynamisk tekst i en flash animation. (Som her på siden),

Automatisk linkopdatering

Da links til dine sider bliver genereret ud fra sidens titel, sørger systemet for at alle links på siden bliver opdateret hvis du ændrer en sides navn. På den måde kan du undgå døde links. Det samme sker hvis du flytter en side på hjemmesiden.


Gå til toppen af siden. Se en oversigt over opbygningen af sitet. Se en alfabetisk oversigt over siderne på sitet.
FlexCMS er en del af Dudal Webdesign